LAW LINK / GREECE OFFICES
Law Lnk Offices
I. Charaktiniotis & Partners Law Firm

I. Charaktiniotis & Partners Law Firm

Athens, Greece

10 Merlin Str. - 10671 Athens - Greece Phone: +30-21-03613269 / +30-21-03614802 / +30-21-03600245 | Fax: +30-21-03615453 info@charaktiniotis.gr | charaktiniotis.gr Lawyers: Mr. Ioannis Charaktiniotis / Mrs. Fotini Papastefanatou–Charaktinioti / Ms. Ourania Mitsopoulou / Mr. Athanasios Charaktiniotis

Read more